pijnbestrijding door hypnose

Wat is Hypnose?

Hypnotherapie is een behandelmethode bij klachten van psychische en lichamelijke aard, maar ook voor (sport)prestatieverbetering. Het gebruik van trance (oftewel hypnose) vormt de spil van deze therapie. Daarnaast maakt de hypnotherapeut gebruik van andere therapievormen. De cliënt wordt door de hypnotherapeut door middel van voornamelijk verbale communicatie in een lichte trance gebracht maar behoudt de controle over zichzelf.

 

In hypnotherapie wordt hypnose therapeutisch ingezet. Een hypnotische staat (trance) wordt doelbewust opgewekt als therapeutisch middel. In tegenstelling tot hetgeen tijdens theaterhypnose gebeurt, behoud je altijd de controle over jezelf.

In deze therapie leer je op een andere manier dan je gewend bent naar jezelf luisteren. Daardoor kom je dichter bij je onbewuste gevoelens en overtuigingen. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten die je op je eigen manier kunt toepassen in het dagelijks leven om zo je doelen te verwezenlijken.

 

Trance is een fase tussen waken en slapen in. Je komt daar doordat de hypnotherapeut je met suggesties daarheen begeleidt. In deze toestand komen er vaak beelden uit je onbewuste die je op het goede spoor van een oplossing brengen.

 

Iedereen is wel in hypnose/trance geweest, misschien zonder dat je het zelf wist. Je zit bijvoorbeeld zo diep verzonken in een boek dat je niet eens hebt gehoord dat er iemand naast je staat en je een vraag heeft gesteld. Je bent ergens helemaal op geconcentreerd. Deze natuurlijke manier van trance wordt in de hypnotherapie ook gebruikt. Niets engs dus!

Pijnbestrijding door Hypnose

Chronische pijn is wellicht de meest onbegrepen klacht die mensen kunnen hebben. Tegelijkertijd is het ook één van de meest voorkomende klachten. Aangenomen wordt, dat 1 op de 10 mensen te kampen heeft met chronische of uitbehandelde pijn. Pijnreductie vindt in de meeste gevallen plaats door inname van medicatie echter hiermee worden uitsluitend de symptomen bestreden. Daarnaast is het langdurig innemen van medicijnen vaak ongewenst i.v.m. bijeffecten.

 

Aan de hand van pijnzenuwen worden signalen via het centrale zenuwstelsel doorgegeven aan de hersenen. Pijnreductie / pijnbestrijding door middel van hypnose en hypnotherapie is er op gericht om de pijnsignalen anders te interpreteren. De pijncyclus wordt als het ware doorbroken waardoor we pijn anders ervaren.

We gaan onder hypnose technieken en methodieken voor het verminderen van niet-functionele pijn bij cliënten toepassen.

Hierbij wordt met name gebruik gemaakt van "The Arrow Technique". Een wereldwijde beproefde en zeer effectieve methode

Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat Hypnotherapie een significante pijnreductie geeft. Zowel voor de korte als lange(re) termijn.